รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

1ขต 1113

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 1113

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขค 1115

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขท 1115

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1116

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 1117

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

ภพ 1118

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ชย 1119

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 1191

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฐ 1191

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขศ 1555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขต 1555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขต 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 1668

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขก 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขด 1689

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 1689

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กช 1990

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 2228

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 2499

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 2499

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฌ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฆ 2555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กศ 2555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฬ 2555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กอ 2555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 2555

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 2777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขต 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 2899

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขย 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฮ 2999

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 2999

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3017

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กง 3035

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กข 3072

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

1ขข 3111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขน 3111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขช 3111

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1กก 3133

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 3335

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3373

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3555

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 3555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 3555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 3659

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 3666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

5กฆ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขล 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 4321

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขส 4321

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

1ขจ 4443

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กฬ 4445

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กณ 4447

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 4448

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2กฐ 4456

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 4555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กฆ 4555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 4555

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กท 4555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขฉ 4774

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กษ 4878

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กม 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กล 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

วน 4888

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขส 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4888

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ศน 4955

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 4999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กล 4999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กจ 4999

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 5111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

1ขฒ 5444

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฐว 5445

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 5556

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขส 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฐ 5595

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5595

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขต 5666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 5955

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขจ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กณ 5955

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 6111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขถ 6111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 6222

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

1ขจ 6333

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฉ 6555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขต 6555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 6555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 6566

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฉ 6566

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขถ 6661

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขผ 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขร 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขษ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขผ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขญ 6669

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฐ 6669

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6696

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 6696

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6696

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 6696

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

พธ 6776

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 6966

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขช 6966

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขฌ 6966

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กอ 6966

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 7111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขผ 7222

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

จจ 7309

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขก 7477

10,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 7555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขผ 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

พค 7757

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7771

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 7771

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆญ 7779

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆจ 7779

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 7789

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขข 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

9กภ 7789

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

9กล 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 7789

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 7789

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขล 7797

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎช 7888

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฎ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฐ 7898

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

1ขต 7898

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 7900

19,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

3กบ 7999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 8088

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 8111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขภ 8111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขผ 8188

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

วว 8333

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ธอ 8545

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขข 8555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษต 8555

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 8666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 8688

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขก 8838

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 8858

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ญญ 8858

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญม 8868

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศร 8880

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ศฎ 8880

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฐ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขท 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขฎ 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขง 8884

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขญ 8885

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขณ 8885

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 8885

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขค 8886

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กอ 8886

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46
จองแล้ว

1ขย 8886

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขพ 909

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 9111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภง 9191

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กศ 9450

15,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขข 9666

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขบ 9666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขบ 9699

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 9799

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ภล 9888

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กว 9899

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

1ขศ 9949

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขฒ 9949

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กด 9959

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กจ 9969

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พศ 9988

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขฉ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขน 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขภ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 9992

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กณ 9993

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขน 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 9994

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9994

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 9994

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

1ขย 9994

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ญท 9995

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขถ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฎ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

1ขฐ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขพ 9996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กด 9996

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 9996

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 9997

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฌ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

1ขจ 9997

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฎ 9997

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42