รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

จองแล้ว

7กถ 1001

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กภ 1001

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 1221

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 1221

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 1221

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1221

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎจ 1221

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1331

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กพ 1331

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 1331

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขจ 1441

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขฆ 1551

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กค 1551

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 1551

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1661

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กง 1661

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 1661

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กศ 1661

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฆ 1771

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 1771

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 1771

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1771

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆห 1991

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 1991

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1991

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 2002

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2112

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 2112

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฆ 2332

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขค 2332

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2332

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กภ 2332

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2332

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขง 2442

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชภ 2442

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

9กผ 2442

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2442

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 2442

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 2442

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กย 2442

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 2552

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กฒ 2552

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 2552

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 2552

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 2662

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2772

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2772

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 2772

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2772

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

พค 2772

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 2882

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กค 2882

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 2992

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2992

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2992

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2กษ 2992

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3113

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กค 3113

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กพ 3113

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 3113

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3113

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 3113

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

9กฌ 3223

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กร 3443

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฌ 3443

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กง 3443

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3553

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 3553

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขจ 3663

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กล 3663

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3773

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขก 3773

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 3883

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 3883

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขค 3883

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 3993

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 3993

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฆ 4004

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 4004

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4004

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กอ 4224

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 4224

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 4224

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 4224

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 4224

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 4334

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 4334

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กษ 4554

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฉ 4664

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กข 4664

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4664

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 4664

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 4664

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4664

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฆ 4774

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 4884

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 4884

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4884

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กญ 4884

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กด 4994

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4994

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กบ 5005

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กค 5115

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 5115

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฌ 5115

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 5225

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 5225

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5335

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฎต 5335

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 5335

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญล 5665

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กจ 5665

106,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 5665

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 5665

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 5665

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆข 5775

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5775

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5775

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 5885

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 5885

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 5995

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 6006

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6116

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 6226

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 6226

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 6336

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศฎ 6336

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 6336

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชข 6446

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 6556

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 6556

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 6556

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 6556

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขง 6776

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 6886

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6886

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 6886

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 6886

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 6886

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

9กฐ 6996

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 6996

157,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กส 7007

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 7117

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7117

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

9กฒ 7227

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎก 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎถ 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2กถ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 7337

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 7337

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 7337

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 7337

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กด 7447

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขง 7447

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7447

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กร 7447

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7557

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 7667

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กษ 7667

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กช 7667

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7667

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 7667

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 7887

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7887

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศจ 7887

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 7997

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 7997

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สช 8008

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กต 8008

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กอ 8118

113,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 8118

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 8118

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 8228

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 8228

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8228

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฐ 8338

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 8338

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 8338

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฮ 8448

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 8448

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3กฉ 8558

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 8558

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 8668

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กว 8668

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 8778

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 8778

114,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 8778

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

9กย 8778

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กร 8998

350,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45
จองแล้ว

9กฬ 8998

280,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 9119

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 9119

190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9119

106,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 9229

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 9229

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9229

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9229

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 9339

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9449

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กผ 9669

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กอ 9669

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กม 9779

164,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร