รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

จองแล้ว

8กฉ 1001

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กร 1001

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฒ 1001

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 1001

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 1001

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กต 1001

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กน 1001

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

8กฉ 1221

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กม 1221

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

6กธ 1221

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 1331

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 1331

26,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 1331

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฟ 1331

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฎ 1331

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฎ 1441

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กจ 1441

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฆ 1441

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กว 1661

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 1661

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 1661

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กพ 1661

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 1771

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กส 1771

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 1771

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 1881

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กน 1881

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 1991

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กจ 1991

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 1991

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฐ 1991

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 1991

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กอ 2002

22,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กว 2002

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 2112

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 2332

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กง 2332

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฮ 2332

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กธ 2332

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 2332

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กฮ 2552

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 2552

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กญ 2662

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 2882

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กษ 2992

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 2992

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 2992

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

6กฎ 3003

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กข 3003

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 3003

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กร 3113

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

7กฮ 3223

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

7กษ 3223

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กข 3223

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 3443

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 3443

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 3443

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กส 3553

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 3553

32,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 3553

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 3553

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฒ 3663

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 3663

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กผ 3663

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 3773

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กว 3773

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 3773

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 3773

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 3773

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 3883

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 3883

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 3883

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 3883

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 3993

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กต 3993

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 4004

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กษ 4004

26,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆจ 4004

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 4004

24,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎห 4114

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กล 4224

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 4224

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 4224

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 4224

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 4224

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 4224

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 4224

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 4334

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 4334

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 4334

32,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กค 4334

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 4334

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 4334

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 4554

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กฮ 4554

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฒ 4554

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 4554

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กท 4554

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กณ 4554

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 4774

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 4774

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

พพ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 4884

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 4884

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 4994

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฉ 4994

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฆ 4994

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 4994

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 5005

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 5005

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5115

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 5115

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5225

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 5225

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กจ 5335

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษศ 5335

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 5335

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กอ 5445

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กษ 5445

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 5445

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศฉ 5445

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 5665

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 5665

53,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กพ 5775

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กฌ 5775

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 5775

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 5775

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กฮ 5885

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฆ 5885

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 5885

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กฉ 5885

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กย 5995

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

7กฆ 5995

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กง 6006

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3กถ 6006

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 6116

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 6116

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 6226

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 6226

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 6336

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 6336

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 6336

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กล 6446

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 6446

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กภ 6446

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 6556

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 6556

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 6556

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 6556

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 6776

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 6776

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กฌ 6776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กท 6886

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 6886

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

7กฮ 6996

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 7007

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 7007

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 7007

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 7007

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

6กก 7117

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

7กว 7117

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 7117

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งน 7227

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กบ 7337

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 7447

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กผ 7447

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กบ 7447

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌค 7447

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 7557

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กฌ 7557

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

7กล 7557

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 7557

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 7667

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

7กว 7667

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

6กถ 7667

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญญ 7667

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 7887

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

6กล 7887

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กด 7887

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 7887

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กค 7997

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กง 7997

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 8008

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 8008

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กล 8008

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กว 8008

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฎ 8118

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 8228

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 8228

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 8228

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กน 8338

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 8338

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 8448

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กส 8448

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 8558

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กฉ 8558

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

6กต 8668

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 8778

83,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กฉ 8778

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

8กฆ 8778

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กจ 8998

175,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 8998

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

7กร 9009

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 9119

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กต 9119

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฐ 9229

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฐ 9229

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กศ 9229

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 9229

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กร 9339

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กจ 9339

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 9339

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฎ 9449

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 9449

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กษ 9449

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฎ 9559

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กท 9559

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กด 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กย 9559

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กง 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฆ 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 9669

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

8กฉ 9669

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

ฎอ 9669

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

7กร 9779

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

7กว 9779

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กฉ 9889

220,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กส 9889

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กช 9889

122,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 9889

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 9889

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กด 9889

114,000 THB.

กรุงเทพมหานคร