รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

6กร 1001

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 1001

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

8กย 1001

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

7กฒ 1001

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 1001

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กน 1001

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

8กบ 1221

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 1221

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

6กธ 1221

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 1221.

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 1331

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กม 1331

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สย 1331

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กม 1331

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฎ 1331

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 1441

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กม 1441

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กด 1551

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1551

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 1551

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1551.

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กจ 1661

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1661

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 1661

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กผ 1661

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 1661

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1661.

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1771

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1771

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 1771

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กล 1771

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 1771

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กส 1771

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กส 1881

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 1991

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กย 1991

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กภ 1991

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 1991

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 2002

22,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 2002

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กต 2002

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 2002

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 2112

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กภ 2112

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 2112

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 2332

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 2332

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 2332

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กด 2442

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆพ 2442

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กล 2442

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 2442

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 2552

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 2552.

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 2662

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กธ 2662

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กช 2662

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 2662

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 2662

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 2772

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 2772

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 2772

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 2772

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กม 2772

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กญ 2772.

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 2882

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 2882

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กช 2882

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2882

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 2882

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 2992

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 2992

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฎ 3003

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

8กณ 3003

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กด 3003

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3003

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 3003

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กต 3003

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 3003

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 3113

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 3113

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กท 3113

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 3113.

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 3223

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กธ 3223

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กล 3223

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 3443

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3443

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 3443

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 3553

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆน 3553

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กธ 3663

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 3663

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3663

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 3773

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กว 3773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 3773

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กณ 3773

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กฎ 3773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กญ 3773

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กณ 3773

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 3773

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 3773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 3773

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 3883

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 3883

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3883

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3883

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3993

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 3993

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 4004

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 4004

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กพ 4004

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กญ 4004

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 4114

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 4114

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กก 4224

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 4224

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 4224

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 4224

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กค 4334

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฎ 4334

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 4334

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 4334

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 4554

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4554

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 4554

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 4554

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 4554

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 4554

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 4664

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 4664

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กธ 4664

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 4774

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กช 4884

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 4884

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4884

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 4884

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฉ 4994

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 4994

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กฌ 4994

46,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 4994

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

7กฬ 4994

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 5005

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฎ 5005

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กด 5115

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 5225

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 5225

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 5225

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 5225

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 5335

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษศ 5335

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 5335

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กพ 5445

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 5445

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 5445

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 5445

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 5445

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 5665

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กล 5665

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 5775

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กฌ 5775

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กบ 5775

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฮ 5885

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 5885

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5885

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กญ 5885

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 6006

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 6006

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 6006

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 6116

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 6116

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 6116

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 6226

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กก 6226

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

5กก 6336

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 6336

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 6446

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 6446

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กถ 6556

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 6556

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กณ 6776

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉฉ 6776

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กณ 6886

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

8กด 6886

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 6886

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 6996

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 6996

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 7007

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 7007

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 7007

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 7117

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กธ 7117

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กว 7117

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 7117

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 7117

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 7117

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กน 7227

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กบ 7227

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศข 7227

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 7227.

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 7337

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฒ 7337

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 7337

26,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 7337

24,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 7337

24,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กบ 7447

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 7447

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 7447

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กก 7557

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กฌ 7557

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กล 7557

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 7557

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 7667

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 7667

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กภ 7667

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กม 7667

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กย 7887

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 7887

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กม 7887

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 7887

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กล 7997

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 7997

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กม 7997

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

6กฐ 8008

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กย 8118

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 8118

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กด 8118

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 8228

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 8228

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 8228

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 8338

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญส 8338

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8338

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8338

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 8338

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8448

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8448

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 8448

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฎ 8448

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 8448

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 8558

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 8558

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 8558

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กจ 8668

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กต 8668

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8668

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 8778

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กย 8778

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 8778

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กภ 8778

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กผ 8998

380,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

51

8กภ 8998

324,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กม 8998

277,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌง 8998

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ชฉ 9009

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 9009

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฒ 9009

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กธ 9009

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 9009

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9009

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 9119

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 9229

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฐ 9229

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 9229

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9229

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กร 9339

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กล 9339

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 9339

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 9449

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9449

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 9449

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

5กก 9559

295,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กอ 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กง 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฆ 9559

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 9669

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 9669

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กธ 9669

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 9779

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 9779

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

8กล 9779

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9779

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กพ 9889

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

51

5กส 9889

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กช 9889

122,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 9889

409,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กม 9889

298,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กพ 9988

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

51