รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

3ขว 1101

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

3ขท 1110

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9
จองแล้ว

1ขต 1113

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 1166

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จอ 1168

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขต 1343

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

2ขห 1555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขภ 1555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฎ 1555

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 1616

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 1661

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฎ 1680

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 1680

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

3ขญ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

2ขห 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขว 1777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฎ 1777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขบ 1780

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฌ 1811

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขง 1811

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 1911

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฎ 2221

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขท 2333

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 2442

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

3ขภ 2555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

พค 2772

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฬ 2777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 2882

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขย 2899

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฆ 2999

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขก 3111

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

3ขต 3222

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 3313

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขผ 3332

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขณ 3343

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 3363

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขณ 3366

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขค 3393

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธฉ 3399

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฎ 3444

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฉ 3555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขต 3555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขง 3571

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

วบ 3633

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 3636

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 3737

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขษ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขห 3999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขถ 4320

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

ษร 4333

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 4344

20,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 4422

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

จต 4422

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฌ 4442

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขด 4443

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 4444

365,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

3ขฎ 4445

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วศ 4454

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขน 4544

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขย 4555

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขช 4633

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 4747

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขด 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขก 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขภ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขข 4888

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขร 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขส 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขน 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขอ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 4888

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฉ 4888

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 4949

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขถ 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขง 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขง 4999

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 5000

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 5111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขย 5312

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

ภษ 5444

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วน 5545

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 5550

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

3ขฆ 5550

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขต 5553

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขผ 5554

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขณ 5557

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขก 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขค 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขง 5595

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 5665

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 5678

118,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ษม 5755

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 5855

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขด 5855

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขก 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขค 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฉ 5955

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขภ 6111

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขถ 6111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขน 6111

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขณ 6116

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขผ 6222

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฮ 6333

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 6336

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขห 6555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 6611

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 6633

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขถ 6661

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขท 6663

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขผ 6664

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขข 6667

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขษ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขภ 6668

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 6688

152,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6696

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌถ 6696

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขค 6777

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขณ 6789

205,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฐ 6875

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1ขฉ 6966

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 6966

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 6966

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐท 6999

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฎ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขณ 7222

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขต 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆต 7771

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 7772

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขผ 7773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขด 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 7777

565,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขน 7779

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

3ขด 7779

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

3ขฆ 7787

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขน 7787

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขต 7890

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขง 7890

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กง 7999

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 8000

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 8111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขณ 8118

118,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 8228

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขค 8388

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฎท 8444

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 8585

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขว 8868

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

3ขต 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขญ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฆ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขค 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขง 8881

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขถ 8882

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขย 8884

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขด 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขง 8884

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขศ 8885

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 8885

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขย 8887

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

3ขค 8887

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

3ขธ 8887

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

3ขพ 8887

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44
จองแล้ว

จค 8999

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

1ขณ 9000

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌห 9399

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

3ขต 9444

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขด 9444

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขญ 9444

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9449

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฆ 9666

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งษ 9919

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฮ 9929

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฒ 9949

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญณ 9955

255,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขพ 9955

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขจ 9959

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขด 9979

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ธย 9989

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฎ 9990

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9992

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 9993

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9994

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สน 9995.

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

3ขธ 9997

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขน 9997

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44